ช่างกลึง ช่างเชื่อมประกอบ (ระดับล่าง-หัวหน้า)

You are here: