วิศวกรขาย / Sales Engineer

จำนวน : 5 อัตรา รายได้ : 77,000+++ ต่อเดือน

รายละเอียดของงาน :
1. ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ เข้าพบ-ติดต่อลูกค้าเพื่อรับ Enquiry
2. ประสานงานกับวิศวกรฝ่ายประเมินราคา เพื่อนำข้อมูลเสนองานต่อลูกค้า
3. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าจนจบ Project

สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :
– เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, ขนถ่ายวัสดุหรือที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านการขายการตลาด หรือสินค้าอุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 ปี
– มีทัศนะคติที่ดีต่องานขาย
– มีรถยนต์และ Notebook/Tablet เป็นของตัวเอง

วิศวกรโครงการ

จำนวน : 5 อัตรา รายได้ : 25,000- 35,000+++ ต่อเดือน รูปแบบงาน : งานประจำ รายละเอียดงาน : ออกแบบ Concept ทำใบเสนอราคา พร้อมประสานงานกับ Sales ในการให้ข้อมูลต่อลูกค้า จนถึงประสานงานกับฝ่ายผลิต – ติดตั้ง ควบคุมให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า สถานที่ปฎิบัติงาน : ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ คุณสมบัติผู้สมัคร : – เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี – ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปี ขึ้นไป – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, ขนถ่ายวัสดุ, เครื่องกล หรือสาขาที่เกียวข้อง – สามารถเดินทางไปควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต – ติดตั้ง ต่างจังหวัดได้ How to apply : Send email to us…