เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัท อินเตอร์โรล จำกัด (ประเทศเยอร์มัน)

CeMAT1-PKEconveyorCeMAT2-PKEconveyorCeMAT3-PKEconveyor

เมื่อวันที่ 31 พค. 2557 – 3 มิย. 2557 นั้นคุณชยพล สุพัฒนคูณได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัท อินเตอร์โรล จำกัด (ประเทศเยอร์มัน) ตามคำรับเชิญพร้อมเดินทางไปร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัท อินเตอร์โรล ประเทศไทย จำกัด ที่งาน CeMAT 2014 เมือง Hannover ประเทศเยอร์มันนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมโลจิสติกระดับโลก โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดบุกเบิกและโซลูชั่นที่ทันสมัยสำหรับตลาดโลจิสติกส์ในอนาคต

visit CeMAT ASIA 2014 exhibition @Shanghai New International Expo Centre (SNIEC)

  Mr. Chayapol Supattanakhun have been visit CeMAT ASIA 2014 exhibition which held at Shanghai New Internatinal Expo Centre (SNIEC), Shanghai, China during Oct. 27-31, 2014. This is a world class exhibition of Materials Handling, Automation Technology, Transport Systems & Logistics in Asia.   ***************************************************   เมื่อวันที่ 27-31 ตุลาคม 2557 นั้น คุณชยพล สุพัฒนคูณ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า CeMAT Asia 2014 ที่จัดขึ้นที่ Shanghai New International Expo Centre…