เยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัท อินเตอร์โรล จำกัด (ประเทศเยอร์มัน)

CeMAT1-PKEconveyorCeMAT2-PKEconveyorCeMAT3-PKEconveyor

เมื่อวันที่ 31 พค. 2557 – 3 มิย. 2557 นั้นคุณชยพล สุพัฒนคูณได้เดินทางไปเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าของบริษัท อินเตอร์โรล จำกัด (ประเทศเยอร์มัน) ตามคำรับเชิญพร้อมเดินทางไปร่วมกับคณะผู้บริหารของบริษัท อินเตอร์โรล ประเทศไทย จำกัด ที่งาน CeMAT 2014 เมือง Hannover ประเทศเยอร์มันนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมโลจิสติกระดับโลก โดยในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดบุกเบิกและโซลูชั่นที่ทันสมัยสำหรับตลาดโลจิสติกส์ในอนาคต