งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม CEMAT Asia 2018

งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม CEMat Asia 2018 มณฑลเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

จบไปแล้วสำหรับงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม CEMat Asia 2018 มณฑลเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนกับงานแสดงสินค้าอุปกรณ์ขนถ่ายลำเลียง (Material Handling) ระบบการจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ (ASRS.) ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย ซึ่งทีมผู้บริหารก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพร้อมทั้งเยี่ยมเยียนคู่ค้าภายในงาน เพื่อการต่อยอดนวัตกรรมและสร้างคุณค่าสู่ลูกค้าสนใจในสินค้าและบริการ สามารถติดต่อเข้ามาทางเราจะทำการนัดหมายและเข้าพบท่านอย่างเร็วที่สุด