ภาพบรรยากาศงานเสวนา “i-FAC 2018 (Innovation Factory 4.0)”

ประมวลภาพบรรยากาศงานเสวนาเชิงวิชาการ
“i-FAC 2018 (Innovation Factory 4.0)”

จบลงไปแล้วนะครับ กับงานเสวนาดีๆที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร ต่ออุตสาหกรรมทั่วไปด้วย Smart instrument, IO Link, IOT และ Smart solution สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้ชื่องาน “i-FAC (Innovation Factory 4.0)