สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_001

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_002

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_003

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_004

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_005

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_006

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_007

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_008

สายพานลำเลียง-PKE_Turn-Table-Unit_009

Turn Table Unit