CHARITY

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 บริษัท พัฒนกลการ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เห็นถึงปัญหาและความขาดแคลนที่ประเทศกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของความขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์และรวมไปถึงเครื่องมือแพทย์

ดังนั้น PKE จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะมอบลมหายใจด้วยการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนมูลกว่า 240,000 บาท เพื่อช่วยเหลือและมอบโอกาสให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน