• เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
  • ช่างกลึง, เชื่อม, ประกอบ, ไส, มิลลิ่ง
  • Project Engineer (Expat)
  • ผจก.แผนกวิศวกรรม / ผจก.แผนกผลิต / Engineer Manager / Production Manager
  • วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
  • วิศวกรไฟฟ้า (Electric Engineer)
  • วิศวกรขาย (Sale Engineer)
  • จป. วิชาชีพ
  • ช่างไฟ PLC ตู้คอนโทรล
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC)
  • ธุรการฝ่ายวิศวกรรม

ขั้นตอนที่ 1

เลือกตำแหน่งที่สนใจ

1

ขั้นตอนที่ 2

คลิก APPLY FOR JOB เพื่อกรอกรายละเอียด

2

ขั้นตอนที่ 3

กรอกรายละเอียดและแนบเอกสารให้ครบถ้วน > คลิก Send เพื่อส่ง

3